Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014/TT-BTTT

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

         

            - Căn cứ Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT),

            - Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

            - Căn cứ Công văn số 4240/BGDĐT-GDTX ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản) như sau:

            Đối tượng tuyển sinh: Học sinh, sinh viên, giáo viên các cấp bậc học, cán bộ viên chức, công chức và các đối tượng khác có nhu cầu (hồ sơ theo mẫu của Trường).

            Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trường ĐHSP Hà Nội.

            Thời gian học: Các buổi tối và các ngày cuối tuần.

            Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

            Hình thức tổ chức và kinh phí ôn tập, thi:

1.      Ôn tập, bồi dưỡng 30 tiết và thi (30 người/1 lớp): 1.050.000đ/1 người.

2. Ôn tập, bồi dưỡng 10 tiết và thi: 800.000đ/1 người.

3.      Thi cấp chứng chỉ (không ôn tập): 600.000đ/1 người.

(Học sinh, sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội được miễn giảm 5% kinh phí)

            Thí sinh đạt kết quả sẽ được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     Hồ sơ bao gồm:

   1. Phiếu đăng ký theo mẫu của trường Đại học Sư phạm Hà Nội

   2. Chứng minh nhân dân photo công chứng

   3. 01 ảnh 4x6 (ảnh chụp không quá 06 tháng)

    Thời gian ôn tập và thi (DỰ KIẾN)

   1. Thứ 6 (27/07/2018): từ 17h30 đến 21h00

   2. Thứ 7 & chủ nhật (28-29/07/2018): 8h00 đến 17h00

   3. Thứ 2 (30/07/2018): từ 17h30 đến 21h00

     4. Thứ 3 (31/07/2018): thi cấp chứng chỉ 17h30

Mọi chi tiết xin liên hệ:

            Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Buổi sáng: 8h00 – 12h00

            - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            Điện thoại: 024.37547843; 0975514801 (Cô Hạnh); 0963672332 (Thầy Dũng)

            Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

  * Nộp hồ sơ đăng ký tại phòng 610 nhà Hiệu bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

 * Đăng ký trực tuyến theo địa chỉ sau: http://dtbdtx.hnue.edu.vn/dang-ky

 * Học viên đăng ký trực tuyến phải hoàn thành hồ sơ trước ngày học 01 ngày

 


 

Publish: 18/07/2018 - Views: 7978 - Lastest update: 20/07/2018 4:37:12 CH
Tin cùng chuyên mục
tuyển sinh