BD GV dạy môn Khoa học Tự nhiên tại Mỹ Đức (Tháng 10/2022)

Tin học và Công nghệ cấp Tiểu học K1 (Tháng 11/2022)

BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm K16 (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy môn Ngữ văn THCS/THPT (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh THCS/THPT Tháng 1/2023

BD cấp chứng chỉ Giáo dục đặc biệt K21 (Tháng 1/2023)

 

Tin hoạt động

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính và các biểu mẫu

Các văn bản hành chính (Thông báo, hướng dẫn, biểu mẫu)
08/02/2023 10:39:50 Admin 0 16
08/02/2023 10:39:50
Đơn xin cấp lại bảng điểm tốt nghiệp
19/08/2021 09:19:11 admin admin 0 422
19/08/2021 09:19:11
Đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đang chờ xét tốt nghiệp
19/08/2021 09:18:02 admin admin 0 474
19/08/2021 09:18:02
Đơn xin dự thi học phần
19/08/2021 09:16:56 admin admin 0 319
19/08/2021 09:16:56

Xem thêmLiên kết website