Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức bồi dưỡng mô đun 6 "Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông" dành cho CBQL và GVPTCC


12-01-2023
Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Trường ĐHSPHN đã tổ chức bồi dưỡng mô đun 6 Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông dành cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán trên hệ thống LMS của Viettel tại địa chỉ http://taphuan.csdl.edu.vn. Tổng số học viên tham gia bồi dưỡng là 254 học viên.

Chương trình bồi dưỡng thực hiện theo mô hình 7-2-7. (Mỗi mô đun có 7 ngày học viên tự học trên hệ thống học tập trực tuyến LMS, 2 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo; sau cùng là 7 tự học, hoàn thành bài tập trên hệ thống học tập trục tuyến LMS).

Tham dự khoá bồi dưỡng này, các giáo viên cốt cán ngoài tích luỹ các bài học và kinh nghiệm cho bản thân còn có nhiệm vụ trở về địa phương để hướng dẫn giáo viên đại trà cùng triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Post by: SuperUser Account
12-01-2023
BD GV dạy môn Khoa học Tự nhiên tại Mỹ Đức (Tháng 10/2022)

Tin học và Công nghệ cấp Tiểu học K1 (Tháng 11/2022)

BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm K16 (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy môn Ngữ văn THCS/THPT (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh THCS/THPT Tháng 1/2023

BD cấp chứng chỉ Giáo dục đặc biệt K21 (Tháng 1/2023)

 

Tin hoạt động

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức bồi dưỡng mô đun 6 "Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông" dành cho CBQL và GVPTCC


12-01-2023
Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Trường ĐHSPHN đã tổ chức bồi dưỡng mô đun 6 Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông dành cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán trên hệ thống LMS của Viettel tại địa chỉ http://taphuan.csdl.edu.vn. Tổng số học viên tham gia bồi dưỡng là 254 học viên.

Chương trình bồi dưỡng thực hiện theo mô hình 7-2-7. (Mỗi mô đun có 7 ngày học viên tự học trên hệ thống học tập trực tuyến LMS, 2 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo; sau cùng là 7 tự học, hoàn thành bài tập trên hệ thống học tập trục tuyến LMS).

Tham dự khoá bồi dưỡng này, các giáo viên cốt cán ngoài tích luỹ các bài học và kinh nghiệm cho bản thân còn có nhiệm vụ trở về địa phương để hướng dẫn giáo viên đại trà cùng triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Post by: SuperUser Account
12-01-2023

Thông báo tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức bồi dưỡng mô đun 6 "Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông" dành cho CBQL và GVPTCC


12-01-2023
Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Trường ĐHSPHN đã tổ chức bồi dưỡng mô đun 6 Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông dành cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán trên hệ thống LMS của Viettel tại địa chỉ http://taphuan.csdl.edu.vn. Tổng số học viên tham gia bồi dưỡng là 254 học viên.

Chương trình bồi dưỡng thực hiện theo mô hình 7-2-7. (Mỗi mô đun có 7 ngày học viên tự học trên hệ thống học tập trực tuyến LMS, 2 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo; sau cùng là 7 tự học, hoàn thành bài tập trên hệ thống học tập trục tuyến LMS).

Tham dự khoá bồi dưỡng này, các giáo viên cốt cán ngoài tích luỹ các bài học và kinh nghiệm cho bản thân còn có nhiệm vụ trở về địa phương để hướng dẫn giáo viên đại trà cùng triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Post by: SuperUser Account
12-01-2023

Xem thêm

Thủ tục hành chính

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức bồi dưỡng mô đun 6 "Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông" dành cho CBQL và GVPTCC


12-01-2023
Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán giữa Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Trường ĐHSPHN đã tổ chức bồi dưỡng mô đun 6 Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/ trung học cơ sở/ trung học phổ thông dành cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán và giáo viên phổ thông cốt cán trên hệ thống LMS của Viettel tại địa chỉ http://taphuan.csdl.edu.vn. Tổng số học viên tham gia bồi dưỡng là 254 học viên.

Chương trình bồi dưỡng thực hiện theo mô hình 7-2-7. (Mỗi mô đun có 7 ngày học viên tự học trên hệ thống học tập trực tuyến LMS, 2 ngày học trực tiếp qua lớp học ảo; sau cùng là 7 tự học, hoàn thành bài tập trên hệ thống học tập trục tuyến LMS).

Tham dự khoá bồi dưỡng này, các giáo viên cốt cán ngoài tích luỹ các bài học và kinh nghiệm cho bản thân còn có nhiệm vụ trở về địa phương để hướng dẫn giáo viên đại trà cùng triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Post by: SuperUser Account
12-01-2023

Xem thêmLiên kết website