THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI


19-01-2023

Thông điệp đầu năm của Hiệu trưởng
Post by: Admin
19-01-2023
BD GV dạy môn Khoa học Tự nhiên tại Mỹ Đức (Tháng 10/2022)

Tin học và Công nghệ cấp Tiểu học K1 (Tháng 11/2022)

BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm K16 (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy môn Ngữ văn THCS/THPT (Tháng 1/2023)

BD chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh THCS/THPT Tháng 1/2023

BD cấp chứng chỉ Giáo dục đặc biệt K21 (Tháng 1/2023)

 

Tin hoạt động

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI


19-01-2023

Thông điệp đầu năm của Hiệu trưởng
Post by: Admin
19-01-2023

Thông báo tuyển sinh

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI


19-01-2023

Thông điệp đầu năm của Hiệu trưởng
Post by: Admin
19-01-2023

Xem thêm

Thủ tục hành chính

THÔNG ĐIỆP NĂM MỚI 2023 CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI


19-01-2023

Thông điệp đầu năm của Hiệu trưởng
Post by: Admin
19-01-2023

Xem thêmLiên kết website