Kế hoạch học, thi, điểm thi

Kế hoạch đào tạo lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giáo dục đặc biệt K12-HN tại ĐHSP Hà Nội

TT

Môn học (23 Tín chỉ)

Thời gian

Số tiết

Giảng viên

1

Can thiệp sớm và chuẩn bị cho trẻ có nhu cầu đặc biệt đến trường

16,17,18/7/2021

30

 TS. Trần Thị Minh Thành

(0904.252.676)

2

Những vấn đề chung về giáo dục đặc biệt

23,24,25/7/2021

30

ThS.GVC Trần Thị Thiệp

(091.3349.534)

3

Kỹ năng đặc thù trong giáo dục đặc biệt

30,31/7,01/8/2021

30

TS. Đinh Nguyễn Trang Thu (0936.042.468)

4

Giáo dục trẻ khuyết tật ngôn ngữ

06,07,08/8/2021

30

TS. Phạm Thị Bền

(0983.197.906)

5

Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ

13,14,15/8/2021

30

Ths. Nguyễn Thị Hoa

(0972.119.281)

6

Giáo dục trẻ khiếm thính

20,21,22/8/2021

30

Ths. Nguyễn Minh Phượng

(0902.401.468)

7

Giáo dục trẻ khiếm thị

27, 28,29/8/2021

 

30

ThS. Nguyễn Thị Thắm

(0985.806.784)

8

Kỹ năng tổ chức tập huấn có sự tham gia về giáo dục đặc biệt

10,11,12/9/2021

 

30

ThS.GVC. Trần Tuyết Anh

(0914.319.143)

 

9

Quản lý trong giáo dục đặc biệt

17,18,19/9/2021

30

ThS. Trần Thị Bích Ngọc

(0936.343.996)

10

Giáo dục trẻ tự kỷ

25,26/9, 02/10/2021

30

TS. Nguyễn Nữ Tâm An (0983.265.711)

11

Bài tập nghiên cứu khoa học giáo dục đặc biệt

03,7,8,9,10/10/2021

45

TS. Nguyễn Thị Cẩm Hường (0983.016.193)

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn