Kế hoạch học, thi, điểm thi

Kế hoạch bồi dưỡng giáo viên bậc giảng viên hạng II (CD10) tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội

THÔNG BÁO

Về kế hoạch bồi dưỡng giáo viên bậc giảng viên hạng II (CD10)

 

            Trung tâm Đào tạo -BDTX Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo kế hoạch Bồi dưỡng giáo viên theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên hạng II đặt tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:   

TT

Chuyên đề

Thời gian

Ghi chú

1

Đảm bảo chất lượng GDĐH

26/6/2021

8-TL-Trịnh Thúy Giang

0915.929.882

trinhthuygiang159@gmail.com

2

Một số kỹ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

27/6/2021

 4-TL- Trần Quốc Thành

0912.187.683

thanhtq@hnue.edu.vn

3

Đường lối, chiến lược, chính sách phát triển GDĐH Việt Nam trước yêu cầu đào tạo nguồi nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế 

3/7/2021

1-QL- Trần Ngọc Giao

0913274399

tngiaodhv@yahoo.com

 

4

Lý luận về hành chính nhà nước

4/7/2021

 2-LL - Trần Thị Thu Huyền

0948.881.181

huyendhsphn81@gmail.com

5

Quản lý GDĐH trong cơ chế thị trường định hướng XHCN

10/7/2021

3- QL - Trần Ngọc Giao

0913274399

tngiaodhv@yahoo.com

6

Phương pháp dạy học đại học theo định hướng phát triển năng lực

11/7/2021

7- TL – Hoàng Thanh Thúy

0912.874.088

hoangthanhthuy67@yahoo.com

7

Phát triển đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế

17/7/2021

5-QL- Nguyễn Xuân Thanh – 0904.321.677

Nguyenxuanthanhql@gmail.com

8

WTO và hợp tác quốc tế về giáo dục ĐT

18/7/2021

 11-QL - Trần Ngọc Giao

0913274399

tngiaodhv@yahoo.com

9

Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ sở GDĐH

24/7/2021

10-LL- Trần Thị Thu Huyền

0948.881.181

huyendhsphn81@gmail.com

10

 Quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ

25/7/2021

9-QL- Đỗ Văn Đoạt

0988.918.868

doatdv@hnue.edu.vn  

11

Quản lý đào tạo và phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ

31/7/2021

6- QL- Nguyễn Xuân Thanh – 0904.321.677

Nguyenxuanthanhql@gmail.com

12

Báo cáo tìm hiểu thực tế

1/8-15/8/2021

 

13

Viết thu hoạch

1/8-15/8/2021

 

14

Kiểm tra, đánh giá

 

Lịch cụ thể thông báo sau

         Nội dung Viết thu hoạch do khoa Tâm lý Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội hướng dẫn trong quá trình bồi dưỡng. Thời hạn nộp bài thu hoạch của học viên, Cán bộ lớp thống nhất với Trung tâm Đào tạo -BDTX Trường Đại học Sư phạm Hà Nội .

            Trân trọng cảm ơn./.       

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn