Kế hoạch học, thi, điểm thi

Kế hoạch bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt K1 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Phân hiệu Hà Nam

Xem chi tiết: Tại đây

Liên hệ giáo vụ: Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0912526446 - Email: dungntn@hnue.edu.vn