cơ cấu tổ chức

1. Ban Giám đốc          

1

GIÁM ĐỐC:

PGS.TS.Đỗ Xuân Thảo

Tel: 04.3754.9130

Mobile: 0942.321.348

Email: thaodx@hnue.edu.vn

 

Phụ trách việc tổ chức và điều hành toàn diện các hoạt động của Trung tâm:

1. Đào tạo hệ Từ xa và VLVH bao gồm:

- Xây dựng đề án, xác định chỉ tiêu, kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, chịu trách nhiệm về việc phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn tuyển sinh.

- Chỉ đạo, quản lý hoạt động giảng dạy, thi học phần, thi và xét tốt nghiệp.

- Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền và quảng bá.....

2. Hoạt động bồi dưỡng thường xuyên:

Chỉ đạo xây dựng hệ thống các chuyên đề bồi dưỡng chứng chỉ, bồi dưỡng ngắn hạn, quảng bá, điều hành các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ và chuyên đề ngắn hạn tại các địa phương...

 

2

PHÓ GIÁM ĐỐC:

TS. Vương Huy Thọ

Tel: 043.7547.823 (606)

Mobile: 0913.317.569

Email: thovh@hnue.edu.vn

Giúp Giám đốc trong việc tổ chức điều hành các hoạt động:

1. Phát triển công tác Bồi dưỡng thường xuyên: Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng chứng chỉ, bồi dưỡng ngắn hạn và tổ chức tuyển sinh, điều hành các lớp Bồi dưỡng.

2. Tham gia xây dựng các Đề án, xác định chỉ tiêu các hệ đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học, điều hành việc chấm thi học phần hệ Từ xa và phụ trách các môn chung hệ Vừa làm vừa học.

 

 2. Tổ Giáo vụ

1

TỔ TRƯỞNG GIÁO VỤ

Tel: 043.7549.895

CVC. Nguyễn Hồng Ngọc

Mobile: 0912.497.318

Email: ngoc2502@yahoo.com

 

1. Phụ trách giáo vụ hệ từ xa và phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên các tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Trà Vinh, Kiên Giang.

2. Làm dự trù phục vụ các kế hoạch giảng dạy và học tập, thi học phần, thi tốt nghiệp, khai giảng, bế giảng... của Trung tâm.

3. Phối hợp với phòng KHTC xây dựng các hợp đồng đào tạo và bồi dưỡng.

4. Luân phiên xây dựng và điều hành kế hoạch học hè hàng năm.

 

2

GIÁO VỤ

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Tel: 043.7547.627

Mobile: 0912.358.854

Email: duongnt@hnue.edu.vn

1. Phụ trách giáo vụ hệ từ xa và phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Vĩnh Long, Long An, Bến Tre

2. Luân phiên xây dựng và điều hành kế hoạch học hè hàng năm.

 

3

GIÁO VỤ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

Mobile: 0913.526.446

Email: dungnn@hnue.edu.vn

1. Phụ trách giáo vụ hệ từ xa và phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên các tỉnh: Hà Nội 1, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang, Tây Ninh

2. Luân phiên xây dựng và điều hành kế hoạch học hè hàng năm.

 

4

GIÁO VỤ

ThS. Phùng Lệ Hằng

Tel: Tel: 043.7547.823 (603)

Mobile: 0912.326.608

Email: phung.lehang@yahoo.com

1. Phụ trách giáo vụ hệ từ xa và phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên các tỉnh: Hà Nội 2, (Hà Tây cũ), Đồng Nai

2. Luân phiên xây dựng và điều hành kế hoạch học hè hàng năm.

 

5

GIÁO VỤ

CV. Phùng Tiến Đạo

Tel: 043.7549.895

Mobile: 0977.628.258

Phụ trách giáo vụ hệ từ xa và phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Gia Lai

 

6

GIÁO VỤ

Th.S Phan Tuấn Hải

Mobile: 0983.061.379

Phụ trách giáo vụ hệ từ xa và phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên các tỉnh: Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ.

 

7

GIÁO VỤ

CV. Lê Thị Ngọc Tú

Mobile: 0943.100.608

Email: tulengoc@hnue.edu.vn

Phụ trách giáo vụ hệ từ xa và phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

 

8

GIÁO VỤ

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Tel: 043.7547.823 (606)

Mobile: 0913.099.186

Email: nhlong@hnue.edu.vn

1. Phụ trách giáo vụ các lớp VLVH.

2. Tham gia vào công tác chấm thi các môn chung hệ VLVH và xét tốt nghiệp hệ VLVH.

 

9

GIÁO VỤ

CV. Nguyễn Thị Bình

Tel: 043.7547.823 (610)

Mobile: 0912.483.853

Email: nghiabinh2001@yahoo.com

1. Phụ trách giáo vụ hệ từ xa và phát triển công tác bồi dưỡng thường xuyên các tỉnh: Bình Định, Phú Yên.

2. Phụ trách việc rọc phách, chấm thi, kiểm tra điểm thi tốt nghiệp và thi tuyển sinh, xét tốt nghiệp dưới sự chỉ đạo của Giám đốc.

 

 

3. Tổ học liệu - Bản tin - Văn phòng

1

TỔ TRƯỞNG HỌC LIỆU

CV. Lê Tuấn Anh

Tel: 043.7547.823 (612)

Mobile: 0169.558.2117

 

1. Lên kế hoạch chuẩn bị học liệu cho các lớp hệ Từ xa.

2. Quản lý việc gửi giáo trình học liệu cho các lớp ở: Quảng Ninh, Hải Phòng, Cà Mau, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre.

3. Tham gia vào ban chấm thi học phần hệ Từ xa.

 

2

CV. Nghiêm Đình Thành

Tel: 043.7547.823 (612)

Mobile: 0904.180.393

Quản lý việc gửi giáo trình học liệu cho các lớp ở: Nam Định, Ninh Bình, Vũng Tàu, Tây Ninh, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Trà Vinh, Kiên Giang, Lào Cai, Hậu Giang, Sơn La.

 

3

Th.S Ngô Thị Hạnh

Tel: 043.754.9364

Mobile: 0936.316.165

Email:nthanh@hnue.edu.vn

1. Quản lý việc gửi giáo trình học liệu cho các lớp ở Hà Nội 2 (Hà Tây cũ), Đồng Nai, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Gia Lai, Nghệ An, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Phú Yên, Bình Định.

2. Tham gia biên tập Bản tin GDTX và Tại chức.

3. Tham gia vào ban chấm thi học phần hệ Từ xa.

4. Quản lý việc in chứng chỉ và chứng nhận bồi dưỡng.

 

4

CV. Đỗ Xuân Thắng

Tel: Tel: 043.7547.823 (612)

Mobile: 0906.253.288

 

1. Quản lý việc xuất, nhập giáo trình, học liệu của Trung tâm.

2. Kiểm kê kho, báo cáo số lượng xuất nhập định kỳ hàng năm. Bảo quản các kho sách và giáo trình học liệu ở các kho.

3. Tham gia vào ban chấm thi học phần hệ Từ xa.

 

5

ThS. Phạm Thị Vui

Tel: 043.7547.628

Mobile: 0983.266.179

Email: vui1977@yahoo.com.vn

1. Phụ trách các công việc văn phòng, văn thư lưu trữ.

2. Tham gia vào việc xin cấp phôi bằng, quản lý việc bảo quản và phát phôi bằng.

3. Đảm nhiệm việc phát hành hồ sơ tuyển sinh, thẻ học viên...

 

6

CV. Nguyễn Thu Trang

Tel: 043.7547.628

Mobile: 0966.193.955

Email: trangbi.hnue@gmail.com

Phụ trách các công việc văn phòng, văn thư lưu trữ

 

 

7

CV. Đặng Trần Dũng

Tel:043.7547.627

Mobile: 0949.076.363

Email: trandung140885@gmail.com

1. Phụ trách trang web của Trung tâm.

2. Tham gia vào ban chấm thi các môn chung hệ VLVH.

 

 


giới thiệu