cơ cấu tổ chức
 

1

BAN GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc

TS Vương Huy Thọ

Tel: 043.7547.823 (606)

Mobile: 0913.317.569

Email: thovh@hnue.edu.vn

 

2

TỔ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CVC Nguyễn Hồng Ngọc

Mobile: 0912.497.318

Email: ngocnh@hnue.edu.vn

Tổ trưởng

ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

Mobile: 0912.358.854

Email: duongnt@hnue.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

Mobile: 0913.526.446

Email: dungnn@hnue.edu.vn

 

ThS. Phùng Lệ Hằng

Mobile: 0912.326.608

Email: phung.lehang@yahoo.com

 

CV Phùng Tiến Đạo

Mobile: 0977.628.258

Email: daopt@hnue.edu.vn

 

ThS. Phan Tuấn Hải

Mobile: 0983.061.379

Email: haipt@hnue.edu.vn

 

ThS. Nguyễn Hoàng Long

Mobile: 0913.099.186

Email: nhlong@hnue.edu.vn

 

CV Đỗ Xuân Thắng

Mobile: 0906.253.288

Email: doxuanthangdhsphn@gmail.com

 

3

VĂN PHÒNG

ThS. Phạm Thị Vui

Mobile: 0983.266.179

Email: vui1977@yahoo.com.vn

 

CV Nguyễn Thu Trang

Mobile: 0966.193.955

Email: trangbi.hnue@gmail.com

 

4

TỔ TIN HỌC - TRUYỀN THÔNG

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

Mobile: 0913.526.446

Email: dungnn@hnue.edu.vn

Tổ trưởng

ThS. Ngô Thị Hạnh

Mobile: 0902.039.168

Email: nthanh@hnue.edu.vn

 

CV. Đặng Trần Dũng

Mobile: 0949.076.363

Email: dangtrandung@hnue.edu.vn

 

5

TỔ HỌC LIỆU - KHẢO THÍ

CV. Lê Tuấn Anh

Mobile: 0169.558.2117

 

Tổ trưởng

CV. Nghiêm Đình Thành

Mobile: 0904.180.393

 

 

ThS. Ngô Thị Hạnh

Mobile: 0902.039.168

Email: nthanh@hnue.edu.vn

 

CV Đỗ Xuân Thắng

Mobile: 0906.253.288

Email: doxuanthangdhsphn@gmail.com

 

giới thiệu