Chương trình bồi dưỡng
Môn viên Vật Lý
22/03/2018 09:38:36 SuperUser Account 0 1
Môn Toán học
22/03/2018 09:32:44 SuperUser Account 0 0
Nhóm bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành
20/03/2018 01:55:38 SuperUser Account 0 3
Bồi dưỡng kiến thức chung
06/05/2018 10:01:16 SuperUser Account 0 9
Chương trình GDPT tổng thể: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phải đi trước một bước
03/05/2018 09:06:58 SuperUser Account 0 21

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành quy hoạch, kế hoạch đào tạo,...