BD GV dạy môn Khoa học Tự nhiên tại Mỹ Đức Tháng 10/2022

Tin học và Công nghệ cấp Tiểu học K1 Tháng 11/2022

BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học Tháng 1/2023

BD chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm K16 Tháng 1/2023

BD chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy môn Ngữ văn THCS/THPT Tháng 1/2023

BD chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên dạy môn Tiếng Anh THCS/THPT Tháng 1/2023

BD cấp chứng chỉ Giáo dục đặc biệt K21 Tháng 1/2023

Tin hoạt động

Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính và các biểu mẫu

Đơn xin cấp lại bảng điểm tốt nghiệp
19/08/2021 09:19:11 admin admin 0 415
19/08/2021 09:19:11
Đơn xin xác nhận hoàn thành chương trình đang chờ xét tốt nghiệp
19/08/2021 09:18:02 admin admin 0 466
19/08/2021 09:18:02
Đơn xin dự thi học phần
19/08/2021 09:16:56 admin admin 0 311
19/08/2021 09:16:56
Đơn xin phép nghỉ thi học phần
19/08/2021 09:16:03 admin admin 0 238
19/08/2021 09:16:03

Xem thêmLiên kết website