Text/HTML

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

STT

Loại hình chứng chỉ

Số tiết/ ín chỉ

Ghi chú

1

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giáo viên các trường Đại học, Cao đẳng

20 tín chỉ

 

2

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giáo viên các trường Trung học chuyên nghiệp

25 tín chỉ

 

3

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học

35 tín chỉ

 

4

Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông

34 tín chỉ

 

5

Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề

400 tiết

 

6

Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề trình độ sơ cấp

160 tiết

 

7

Chứng chỉ kỹ năng dạy học

40 tiết

 

8

Chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý, chăm sóc, nôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục

300 tiết

 

9

Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

345 tiết

 

10

Chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt

345 tiết

 

11

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

345 tiết

 

12

Chứng chỉ Nghiệp vụ công tác thiết bị trường học cấp Tiểu học

152 tiết

 

13

Chứng chỉ Nghiệp vụ công tác thiết bị trường học cấp Trung học cơ sở

192 tiết

 

14

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học công lập

240 tiết

 

15

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THPT công lập hạng I, II, III

240 tiết

 

16

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên THCS công lập hạng I, II, III

240 tiết

 

17

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Tiểu học công lập hạng II, III, IV

240 tiết

 

18

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên Mầm non công lập hạng II, III, IV

240 tiết

 

19

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên dự bị đại học hạng I, II, III

240 tiết

 

20

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh trưởng, phó phòng Giáo dục và Đào tạo

160 tiết

 

21

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo

200 tiết

 

22

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập

240 tiết

 

23

Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên, giáo vụ trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập

240 tiết

 

24

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh

240 tiết

 

25

Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên phổ thông làm công tác tư giáo dục hướng nghiệp cho học sinh

240 tiết

 

26

Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân

200 tiết

 

27

Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy Tin học và Công nghệ ở trường Tiểu học

28 tín chỉ

 

28

Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy môn Lịch sử và Địa lý ở trường THCS

20 tín chỉ

 

29

Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên ở trường THCS

36 tín chỉ

 

30

Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin (theo chuẩn thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014)