Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.


23-08-2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ quản lý giáo dục

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ quản lí giáo dục như sau:

1. Các chương trình bồi dưỡng:

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trường phổ thông;

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trường mầm non;

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung tâm giáo dục thường xuyên;

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Trường Trung cấp chuyên nghiệp;

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng trường đại học, Cao đẳng;

- Chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý Sở/phòng GD&ĐT;

2. Đối tượng tuyển sinh:

Cán bộ quản lý, cán bộ nguồn của các Trường phổ thông, Trường mầm non, các Trung tâm giáo dục thường xuyên, các Trường đại học, cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, các Phòng giáo dục và đào tạo, các Sở giáo dục và đào tạo.

3. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Thời lượng bồi dưỡng: 360 tiết

5. Thời gian học: Các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập trung liên tục.

6. Kinh phí bồi dưỡng: 3.500.000đ/1 người.

7. Địa điểm học: Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục theo chương trình đăng kí bồi dưỡng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Bà Phùng Thị Lệ Hằng - Điện thoại 0912.326.608; Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung - Điện thoại: 0913526446; Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Điện thoại: 0912497318).

         Mẫu hồ sơ tải tại đây

         Đăng ký trực tuyến tại đây

 

Người đăng:admin admin
23-08-2021