Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên các trường Trung cấp chuyên nghiệp.


14-08-2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ  Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên các trường Trung cấp chuyên nghiệp

Căn cứ thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường Trung học chuyên nghiệp.

1. Đối tượng tuyển sinh: Những giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa qua đào tạo sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Những người có bằng tốt nghiệp đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp.

2. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3.Chương trình bồi dưỡng: 25 tín chỉ.

4. Thời gian: Các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập trung các ngày trong tuần.

5. Thời gian dự kiến khai giảng: 02/10/2021 (Trường ĐHSP Hà Nội có quyền bảo lưu mở lớp khi không đủ số lượng học viên)

6.Kinh phí bồi dưỡng: 2.600.000/Hv (Hai triệu sáu trăm nghìn đồng) lớp tối thiểu: 50Hv

7. Địa điểm bồi dưỡng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm theo chương trình đăng kí bồi dưỡng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Bà Nguyễn Ngọc Dung - Điện thoại: 0913.526.446; Bà Phùng Thị Lệ Hằng - Điện thoại 0912.326.608; Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Điện thoại 0912.497.318).

Đăng ký trực tuyến : http://dtbdtx.hnue.edu.vn/dang-ky

Mẫu hồ sơ: http://dtbdtx.hnue.edu.vn/thu-tuc-hanh-chinh/p/mau-ho-so-dang-ky-chung-chi-72

Người đăng:admin admin
14-08-2021