Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt tại trường


18-12-2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Nghiệp vụ Giáo dục đặc biệt

 Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật

Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ

Căn cứ công văn số 1375/ĐH&SĐH ngày 27/02/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Giáo dục Đặc biệt;

Căn cứ Thông tư số 33/2010/TT-BGDĐT ngày 06/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật;

Căn cứ công văn số 435/QĐ-ĐHSPHN ngày 27/01/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nội về việc ban hành chương trình bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ;

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Nghiệp vụ giáo dục đặc biệt, Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, Nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ cụ thể như sau:

1. Chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục đặc biệt

* Đối tượng tuyển sinh:

- Cán bộ quản lý, giáo viên trong các cơ sở dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt, những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

- Những ngời đã tốt nghiệp các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt như: Công tác xã hội, Y tế, Phục hồi chức năng, Tâm lý- Giáo dục, Sinh học, Khoa học xã hội và nhân văn.

- Học sinh các Trường trung cấp chuyên nghiệp, sinh viên đại học, cao đẳng thuộc ngành sư phạm; các ngành gần với ngành Giáo dục đặc biệt, khoa học xã hội và nhân văn khác.

*. Chương trình bồi dưỡng: 345 tiết.

2. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

* Đối tượng tuyển sinh:

- Cán bộ quản lý, chuyên viên Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật.

- Cán bộ quản lý, giáo viên Trường mầm  non/tiểu học/trung học cơ sở.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

- Cán bộ quản lý, giáo viên trường/trung tâm dạy trẻ khuyết tật.

* Chương trình bồi dưỡng: 345 tiết

3. Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm về Giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ.

* Đối tượng tuyển sinh:

- Những người đã tốt nghiệp các ngành sư phạm.

- Những người đã tốt nghiệp các ngành gần với GDĐB  như: Công tác xã hội, Y tế, Phục hồi chức năng, cử nhân Tâm lý - giáo dục học, cử nhân Sinh học, cử nhân khoa học xã hội.

- Sinh viên khoa giáo dục đặc biệt thuộc các chuyên ngành khác: Khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ.

- Sinh viên các ngành sư phạm: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sinh học, Văn học, Tâm lý - giáo dục học.

* Chương trình bồi dưỡng: 345 tiết

4. Thời gian học: Các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập trung liên tục các ngày trong tuần.

5. Kinh phí bồi dưỡng: 3.800.000đ/1hv (Ba triệu tám trăm nghìn đồng) cho lớp tối thiếu 30 học viên

6. Địa điểm học: Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

7. Đăng ký tham gia khóa học bấm vào đây

Thời gian dự kiến khai giảng: 15/01/2022 (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không mở lớp nếu số lượng đăng kí dưới 30 học viên/1 lớp)

Người học sau khi hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng theo chương trình đăng ký bồi dưỡng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Bà Nguyễn Ngọc Dung - Điện thoại: 0913.526.446; Bà Phùng Thị Lệ Hằng - Điện thoại 0912.326.608; Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Điện thoại 0912.497.318).

Ghi chú:

       - Trường ĐHSP Hà Nội không mở lớp nếu số lượng hồ sơ đăng ký dưới 20 người/1 lớp.

       - Trường ĐHSP Hà Nội không hoàn trả hồ sơ và học phí nếu học viên không theo học

Người đăng:admin
18-12-2021