Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh


26-05-2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông  làm công tác tư vấn cho học sinh

Căn cứ thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;

Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BGDĐT ngày 5/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông như sau:

1. Đối tượng: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

2. Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết.

3. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Thời gian bồi dưỡng:  C¸c ngµy cuèi tuÇn hoÆc häc liªn tôc thêi gian hÌ.

5. Kinh phí bồi dưỡng: 1.800.000đ/hv (Một triệu tám trăm nghìn đồng) cho lớp tối thiểu 35hv.

6. Địa điểm học: Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Bà Nguyễn Ngọc Dung - Điện thoại: 0913.526.446; Bà Phùng Lệ Hằng - Điện thoại 0912.326.608; Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Điện thoại 0912.497.318).

            * Đăng ký trực tuyến tại đây

            Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

 

Người đăng:admin admin
26-05-2021