Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh


29-10-2018

THỒNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG CHO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG LÀM CÔNG TÁC TƯ VẤN CHO HỌC SINH

  • Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông;
  • Căn cứ Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh;
  • Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-BGDĐT ngày 5/7/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

           Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông như sau:

Đối tượng tuyển sinh: Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý cho học sinh. (Hồ sơ theo mẫu của Trường ĐHSP Hà Nội).

Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết (theo chương trình bồi dưỡng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Kinh phí: 2.100.000đ/1 người.

Địa điểm học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

            Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

            - Buổi sáng: 8h00 – 12h00

            - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            Điện thoại: 04.66730055; Nguyễn Ngọc Dung – 091.352.6446.

            Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

 

Người đăng:admin admin
29-10-2018