Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC


18-12-2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ  Nghiệp vụ Sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

1. Đối tượng tuyển sinh: Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

2. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

3.Chương trình bồi dưỡng: 20 tín chỉ.

4. Thời gian: Các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập trung các ngày trong tuần.

5.Kinh phí bồi dưỡng: 2.400.000/Hv (Hai triệu bốn trăm nghìn đồng) lớp tối thiểu: 50Hv

6. Địa điểm bồi dưỡng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - 136 Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà Nội.

Đăng ký tham gia khóa học bấm vào đây

Thời gian dự kiến khai giảng: 15/01/2022 (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội không mở lớp nếu số lượng đăng kí dưới 50 học viên/1 lớp)

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm theo chương trình đăng kí bồi dưỡng.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Bà Nguyễn Ngọc Dung - Điện thoại: 0913.526.446; Bà Phùng Thị Lệ Hằng - Điện thoại 0912.326.608; Bà Nguyễn Hồng Ngọc - Điện thoại 0912.497.318).

Đăng ký trực tuyến : http://dtbdtx.hnue.edu.vn/dang-ky

Mẫu hồ sơ: http://dtbdtx.hnue.edu.vn/thu-tuc-hanh-chinh/p/mau-ho-so-dang-ky-chung-chi-72

 

Người đăng:admin
18-12-2021