Tin tức

Tin tức -Sự kiện

Chương trình GDPT tổng thể: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phải đi trước một bước
27/02/2018 12:00:00 SuperUser Account 0 21
<p>Hiện nay, Bộ GD&amp;ĐT đã hoàn thành quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông. Trong đó, vừa bồi dưỡng giáo viên có các năng lực thực hiện nhiệm vụ, vừa tổ chức đào tạo mới, đào tạo lại với những giáo viên dạy liên môn hoặc các môn học mới.</p>