Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng chuyên đề môn hóa học


21-03-2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ MÔN HÓA HỌC

 

     Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học cho giáo viên Hóa học ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thông tin tuyển sinh các khóa bồi dưỡng này như sau:

1. Mục tiêu

- Phát triển năng lực chuyên môn hóa học cho giáo viên ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THCS và THPT đáp ứng định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong giai đoạn mới.

- Phát triển năng lực dạy học hóa học bằng tiếng Anh cho giáo viên các trường phổ thông chuyên, trường quốc tế.

2. Các chuyên đề bồi dưỡng

Chuyên đề 1: Một số vấn đề hóa học chọn lọc ở THCS đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.

Chuyên đề 2: Một số vấn đề hóa học chọn lọc ở THPT đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực.

Chuyên đề 3: Đo lường và đánh giá trong dạy học hóa học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Chuyên đề 4: Các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực vận dụng trong dạy học hóa học ở trường phổ thông.

Chuyên đề 5: Sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong dạy học hóa học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Chuyên đề 6: Dạy học tích hợp phát triển năng lực cho học sinh.

Chuyên đề 7: Dạy học hóa học ở trường phổ thông bằng tiếng Anh.

3. Đối tượng tham gia bồi dưỡng: Giáo viên hóa học tại các trường THCS và THPT, các chuyên viên phụ trách môn Hóa học tại các Sở GD&ĐT, giảng viên các trường cao đẳng sư phạm.

4. Chương trình bồi dưỡng: 30 tiết/ 1 chuyên đề.

5. Kinh phí bồi dưỡng:

      - Đối với lớp từ 30-40 học viên: 780.000đ/1 người/1 chuyên đề.

      - Đối với lớp từ 41-50 học viên: 650.000đ/1 người/1 chuyên đề.

      - Đối với lớp từ 51-60 học viên: 600.000đ/1 người/1 chuyên đề.

      - Đối với lớp từ 61 học viên trở lên: 550.000đ/1 người/1 chuyên đề.

 

6. Địa điểm học tập: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

7. Thời gian học:

- Trong năm học: Các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7, chủ nhật.

- Thời gian nghỉ hè: Các ngày trong tuần.

* Thu nhận hồ sơ:

            Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng thường xuyên

                  Trường ĐHSP Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

ĐT: 024.3 7547.843/024.6 6730 055 hoặc Nguyễn Ngọc Dung – 0934.520.090;

            Văn phòng Khoa Hóa học, Nhà A4, Trường ĐHSP Hà Nội

             ĐT: 0989.264.281; Email: ptbinhdhsp@gmail.com

                          Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn

Ghi chú: Trường ĐHSP Hà Nội không mở lớp nếu số lượng hồ sơ đăng ký dưới 30 người/1 lớp.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

           (Đã ký)

 

GS.TS ĐỖ VIỆT HÙNG


Người đăng:SuperUser Account
21-03-2018
Các bài viết cùng chuyên mục