Tin tức

Thông báo tuyển sinh chứng chỉ CNTT cho sinh viên của trường đã hoàn thành chương trình kỹ năng CNTT thuộc học phần rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm


21-03-2018

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI           Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Theo chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản)

 

 

            - Căn cứ Thông tư số 03/2014TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (CNTT),

            - Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

            - Căn cứ Công văn số 4240/BGDĐT-GDTX ngày 29/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Trường ĐHSP Hà Nội về việc tổ chức đào tạo, thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin;

            - Căn cứ tờ trình của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghiệp vụ sư phạm;

Trường ĐHSP Hà Nội thông báo tuyển sinh:

            Đối tượng tuyển sinh: Sinh viên của Trường đã hoàn thành chương trình Kĩ năng CNTT thuộc học phần Rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm thường xuyên có nhu cầu thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin (theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản)

Hồ sơ theo mẫu của Trường

            Thời lượng bồi dưỡng, ôn tập: 10 tiết.

            Địa điểm bồi dưỡng, ôn tập: Tại Trường ĐHSP Hà Nội.

            Thời gian học: Các buổi tối và các ngày cuối tuần.

            Kinh phí ôn tập và thi: 1.000.000đ (30 sinh viên/1 lớp)

            Hình thức thi: Bao gồm 02 bài thi trên máy tính (01 bài thi trắc nghiệm và 01 bài thi thực hành).

            Sinh viên đạt kết quả sẽ được cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Văn phòng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghiệp vụ sư phạm: P.801 nhà D3.

            Điện thoại: 097.809.0119 (Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai)

Văn phòng tuyển sinh, Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên

Buổi sáng: 8h00 – 12h00

            - Buổi chiều: 13h30 – 17h00

            Điện thoại: 04.66730055; 0975514801 (Cô Hạnh); 0963672332 (Thầy Dũng)

            Website: http://dtbdtx.hnue.edu.vn


Người đăng:SuperUser Account
21-03-2018
Các bài viết cùng chuyên mục