Tin tức - Sự kiện

Tin tức -Sự kiện

Chương trình GDPT tổng thể: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phải đi trước một bước
03/05/2018 09:06:58 SuperUser Account 0 438

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã hoàn thành quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBQLGD đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông. Trong đó, vừa bồi dưỡng giáo viên có các năng lực thực hiện...