Tin tức - Sự kiện

Tin tức -Sự kiện

Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) giai đoạn 2018 - 2021
20/08/2018 08:53:27 admin admin 0 309
Ngày 23/7/2018, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) của Trường giai đoạn 2018 - 2021.