Tin tức - Sự kiện

Tin tức -Sự kiện

Hội thảo quốc tế “Vai trò của Tâm lí học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lí cho học sinh và gia đình”
20/08/2018 08:50:22 admin admin 0 237
Ngày 1 và 2/8/2018, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Hội thảo quốc tế về “Vai trò của Tâm lí học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lí cho học sinh và gia đình”. Hội thảo do khoa Tâm lí Trường ĐHSP Hà Nội phối hợp với CASP-I tổ chức, với sự tài trợ của Quỹ Phát triển Khoa học...
Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) giai đoạn 2018 - 2021
20/08/2018 08:53:27 admin admin 0 257
Ngày 23/7/2018, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hoạt động chương trình phát triển các trường Sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) của Trường giai đoạn 2018 - 2021.