replica rolex
sivas escort yalova escort
www.shirl.club
escort antalya
inzest porno
Tin tức - Sự kiện

Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập


19-02-2020

       

                                                                                        THÔNG BÁO TUYỂN SINH

                                                      Lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

           Căn cứ công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Sư phạm hà Nội gồm: Giảng viên (hạng I,II,III), Giáo viên Trung học phổ thông (hạng I,II,III); giáo viên Trung học cơ sở (hạng I,II,III); giáo viên tiểu học (hạng II,III,IV); giáo viên Mầm non (hạng II,III,IV).

Căn cứ công văn số 267/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 22/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dạy trong các cơ sở giáo dục công lập cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho Giảng viên (hạng I,II,III); giáo viên Trung học phổ thông (hạng I,II,III); giáo viên Trung học cơ sở (hạng I,II,III); giáo viên tiểu học (hạng II,III,IV); giáo viên Mầm non (hạng II,III,IV).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập như sau:

1. Các chương trình bồi dưỡng:

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng I,II,III.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I,II,III.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I,II,III.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II,III,IV.

- Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II,III,IV.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giảng viên/giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục đại học công lập; giáo viên các cấp hiện đang công tác tại các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc mầm non công lập đã được bổ nhiệm và đang làm ở vị trí công tác phù hợp với hạng chức danh nghề nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

3. Hồ sơ đăng kí: Theo mẫu của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

4. Thời lượng bồi dưỡng: 240 tiết (theo các chương trình bồi dưỡng ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

5. Thời gian học: Các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập trung.

6. Kinh phí bồi dưỡng: 2.100.000đ/1 người.

7. Địa điểm học: Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (136 Xuân thủy, Cầu giấy, Hà Nội).

Dự kiến thời gian bắt đầu học: ngày 29/3/2020.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được trường Đại học Sư phạm Hà Nội cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng được đặng ký học.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng thường xuyên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Bà Phùng Thị Lệ Hằng - Điện thoại 0912.326.608; Ông Bùi Trong Kim - Điện thoại 0912216097).

Người đăng:SuperUser Account
19-02-2020