Thủ tục hành chính và các biểu mẫu

Quy định sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến qua mạng

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO QUA MẠNG

            Hệ thống E-learning là hệ thống hỗ trợ học tập, phục vụ công tác giảng dạy và học tập của trường Đại học Sư phạm. Mọi cá nhân sử dụng hệ thống đều phải tuân thủ theo các qui định, qui chế của nhà trường và các qui định riêng của hệ thống.

1. Địa chỉ truy cập, tài khoản và tài liệu hướng dẫn cách học qua mạng sẽ được gửi đến thử điện tử (email) của các học viên trước khi khai giảng khóa học.

2. Thời lượng học online là 05 ngày (cho 2 chuyên đề), thời gian mở tài khoản từ ngày đầu tiên khai giảng khóa học và sẽ đóng tài khoản học sau năm ngày học.

3. Các học viên sử dụng hệ thống E-learning phải tự bảo vệ tài khoản sử dụng của mình (bao gồm tên đăng nhập  và mật khẩu) phải tự chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên đó đã đưa lên hệ thống E-learning và phải chịu trách nhiệm về việc để người khác sử dụng tài khoản của mình sai mục đích. Trong trường hợp người sử dụng không đăng nhập được vào hệ thống hãy liên hệ với Ban quản trị hệ thống theo địa chỉ email: quangvd@hnue.edu.vn, phongtd@hnue.edu.vn, dangtrandung@hnue.edu.vn, nthanh@hnue.edu.vn.

4. Nghiêm cẩm sử dụng hệ thống E-learning làm nơi thảo luận truyền bá các thông tin không lành mạnh, phản động, chống phá lại đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, vi phạm các thuần phong mỹ tục, các thông tin xâm phạm đến đời tư của giảng viên và các học viên...

5. Học viên không sử dụng hệ thống của nhà trường vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo , thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin. Học viên không sao chép, sửa đổi nội dung bài học.

6. Khi kết thúc thời gian học trực tuyến học viên làm bài điều kiện theo hình thức trắc nghiệm trên hệ thống trước khi hệ thống đóng lại (từng lớp học sẽ có lịch học cụ thể để học viên nắm rõ thời gian).

7. Mục diễn đàn thảo luận là nơi trao đổi tương tác giữa giáo  viên và các học viên trong khóa học về học tập. Trước khi đăng bài viết thảo luận môn học các thành viên lưu ý kiểm tra nội dung phù hợp với môn học. Bài viết có nội dung không phù hợp sẽ được Ban quản trị hệ thống xóa bài và không cần báo trước.

8. Ban quản trị hệ thống và cán bộ quản lý lớp học sẽ có trách nhiệm nhắc nhở đối với học viên không đăng nhập vào hệ thống để học và làm bài kiểm tra (mọi thông báo và nhắc nhở đều được gửi qua hệ thống email của học viên).

* Hướng dẫn dử dụng phần mềm có thể xem tại:

http://dtbdtx.hnue.edu.vn

 

 

 

 

Publish: 09/06/2018 - Views: 489 - Lastest update: 09/06/2018 8:33:49 SA
Tin cùng chuyên mục