Thủ tục hành chính và các biểu mẫu

Đơn xin dự thi kết thúc học phần

QUY TRÌNH XIN DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

1. Đối tượng

    Cấp đơn xin dự thi kết thúc học phần : Sinh viên đang theo học các lớp hệ đào tạo Đại học vừa làm vừa học, từ xa

2. Thủ tục

    Đơn xin dự thi kết thúc học phần (download mẫu đơn);

  Bắt buộc có xác nhận của cơ sở liên kết.

3. Thời gian & địa điểm tiếp nhận yêu cầu & trả các kết quả

    - Thời gian: Giờ hành chính các ngày trong tuần (trừ Thứ 7 & Chủ nhật).

         - Địa điểm: Phòng 605 nhà Hiệu bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

     

Publish: 16/03/2017 - Views: 356 - Lastest update: 16/03/2017 2:40:11 CH
Tin cùng chuyên mục