Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác quân sự địa phương

- Mục tiêu: 

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác quân sự ở địa phương để vận dụng trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở cơ sở

- Nội dung

Một số vấn đề chung về công tác quốc phòng - quân sự địa phương như: xây dựng và họat động của lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng tỉnh (thành phố) thành khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp; những vấn đề cơ bản về phòng thủ dân sự, công tác phòng không nhân dân; công tác động viên thời chiến, phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao, và một số nội dung kiến thức về quân sự như điều lệnh, cách xây dựng kế hoạch tác chiến ở địa phương cơ sở

- Đối tượng

Bồi dưỡng cán bộ làm công tác chuyên trách quân sự ở xã (phường, thị trấn) và các đơn vị