Bồi dưỡng chuyên đề

Phân tích sinh học một số động tác cơ bản dựa vào kỹ thuật động tác một số môn thể dục thể thao

PHÂN TÍCH SINH CƠ HỌC MỘT SỐ ĐỘNG TÁC CƠ BẢN DỰA VÀO KỸ THUẬT ĐỘNG TÁC TRONG MỘT SỐ MÔN THỂ THAO (45 tiết)

A.   GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Việc tập luyện TDTT dù với mục đích là tăng cường sức khỏe hay nhằm nâng cao thành tích thể thao xét dưới góc độ y sinh học, đều là chịu sự tác động của một lượng vận động nhất định lên cơ thể ở từng buổi tập, từng chu kỳ hay từng giai đoạn huấn luyện do huấn luyện viên quyết định. Cơ thể, trước hết là bộ máy vận động là cơ quan chịu tác động trước tiên. Một bài tập thể lực do người giáo viên, huấn luyện viên TDTT yêu cầu chỉ thực sự có hiệu quả đối với mỗi cá nhân cụ thể khi nó phù hợp với sự chịu đựng của cá nhân đó, nếu lượng vận động đó quá thấp sẽ không có giá trị tăng cường sức khỏe, còn quá cao trong một khoảng thời gian vượt quá sức chịu đựng của cơ thể sẽ dẫn đến tập luyện quá sức, mệt mỏi quá độ, làm suy kiệt sức khỏe, giảm thành tích.

Khi tác động một lượng vận động lên cơ thể người tập, giáo viên hay huấn luyện viên TDTT nhất định phải nắm chắc, bài tập đó tác động chủ yếu đến vị trí nào trên cơ thể, tác động lên cơ nào là chính…Ví dụ, bài tập co tay xà đơn sẽ tác động trước tiên lên phần trước của cánh tay, tác động chính lên cơ nhị đầu cánh tay (làm gập khớp khuỷu) và cơ lưng rộng (làm duỗi khớp vai: đưa khớp vai từ trên cao xuống dưới). Như vậy có thể nói, bài tập co tay xà đơn làm phát triển hai cơ nhị đầu cánh tay và cơ lưng rộng là chủ yếu, làm sao để sự tác động này là tối ưu, điều đó đòi hỏi người ra bài tập cần biết rõ vị trí của các cơ mà mình tác động, biết rõ khi cơ đó hoạt động thì còn ảnh hưởng đến cơ nào, cơ nào là cơ đối kháng với chúng, khi nào thì quá sức, động tác đó dễ bị chấn thương đối với cơ nào hay nhóm cơ nào v.v…và v.v…

Modull này sẽ cung cấp cho người học sự phân tích rõ ràng về sự tác động của một bài tập cụ thể đối với cơ chính thông qua cử động của khớp (cơ chủ vận) đối với những cơ có cùng chức năng trong động tác đó (các cơ đồng vận) và những cơ làm kìm hãm sự hoạt động của những cơ thực hiện động tác đó (các cơ đối kháng).

Đối tượng học tập, nghiên cứu và sử dụng tài liệu này là:

- Những giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất các trường phổ thông từ thấp đến cao

- Các huấn luyện viên các đội thể thao chuyên nghiệp và không chuyên, các hướng dẫn viên TDTT

- Giảng viên các trường trung học, cao đẳng chuyên ngành TDTT

B. MỤC TIÊU.

Sau khi kết thúc việc học tập, nghiên cứu modulle này, người học có thể:

- Nắm vững một số cơ chủ yếu chi phối hoạt động ở các khớp lớn của cơ thể

- Nắm được bản chất hoạt động của cơ bắp

- Phân tích một động tác cụ thể ở môn chuyên sâu sẽ làm phát triển cơ nào, nhóm cơ nào…động tác đó có phù hợp hay hợp lý với cấu trúc của cơ thể hay không v.v…