Bồi dưỡng chuyên đề

Dinh dưỡng và tập luyện thể dục thể thao

DINH DƯỠNG VÀ TẬP LUYỆN TDTT

A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Một trong những nhu cầu sinh học cơ bản của cơ thể con người là ăn uống. Ăn uống, sức khoẻ và năng lực vận động  ngày càng được chú ý, nhiều công trình nghiên cứu chứng minh sự liên quan chặt chẽ giữa ăn uống, sức khoẻ và năng lực vận động. Thông qua ăn uống con người nhận được chất dinh dưỡng để sinh trưởng, phát triển và hoạt động. Hoạt động TDTT mang tính đặc thù riêng, vì vậy chế độ ăn uống hợp lý thì cơ thể mới đầy đủ năng lượng, đầy đủ chất và vi lượng để phát triển, đáp ứng nhu cầu vận động và trao đổi chất đảm bảo sức khỏe, tăng cường năng lực vận động và nâng cao sức khoẻ, thành tích và tăng tuổi thọ.

Để cơ thể có thể thu nhận được các chất dinh dưỡng có nguồn gốc tự nhiên từ môi trường bên ngoài  phải trải qua một quá trình chuyển hóa sinh lý, sinh hóa phức tạp. Các quá trình đó biến các chất hữu cơ từ dạng phức tạp thành các dạng đơn giản phù hợp với đặc tính chủng loại  và khả năng hấp thụ của cơ thể, để sau đó được sử dụng làm vật liệu cấu tạo nên các tổ chức  các cơ quan và là nguồn cung cấp năng lượng cho các cơ quan đó hoạt động.

Toàn bộ quá trình tiếp thu, chuyển hóa, sử dụng và đào thải các chất như vậy được khái niệm chung là quá trình trao đổi chất và năng lượng

Quá trình trao đổi chất và năng lượng đó chịu sự điều khiển của hệ thần kinh và các tuyến nội tiết. Sự điều khiển trao đổi chất và năng lượng là một cơ chế sinh lý phức tạp  nhưng thống nhất, trong đó não đóng vai trò quan trọng  nhất.

Muốn nâng cao thành tích trong tập luyện và thi đấu thể thao, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác huấn luyện đó là đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người tập. Người giáo viên hay huấn luyện viên TDTT bắt buộc phải nắm rõ lượng dinh dưỡng mà người tập sử dụng hàng ngày để có chế độ tập luyện phù hợp với yêu cầu từng chu kỳ huấn luyện trong năm.

Những kiến thức mà module này sẽ cung cấp giúp cho các học viên, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn học giáo dục thể chất trong các trường phổ thông, các huấn luyện viên TDTT ở mọi cấp trong cả nước hiểu rõ một số nội dung thiết yếu cơ bản sau đây:

1. Thực phẩm và vai trò của các loại chất dinh dưỡng, nhu cầu về dinh dưỡng trong đời sống và trong tập luyện TDTT.

2. Đặc điểm dinh dưỡng của những người thường xuyên luyện tập TDTT

3. Nhu cầu dinh dưỡng ở lứa tuổi thiếu niên nhi đồng

B. MỤC TIÊU

I. Mục tiêu chung:

Nâng cao nhận thức của những người làm công tác quản lý và giảng dạy bao gồm những giáo viên TDTT từ cấp cơ sở cho đến những hướng dẫn viên, huấn luyện viên trình độ cao: trong quá trình huấn luyện ngoài các lĩnh vực chuyên môn đảm bảo cho công tác giảng dạy, huấn luyện, những người làm công tác TDTT nhất thiết cần chú ý đảm bảo cho người tập chế độ dinh dưỡng phù hợp, điều đó không những đảm bảo về thành tích tập luyện và thi đấu được tăng lên đồng thời tránh cho người tập một số tình trạng như suy kiệt, mệt mỏi quá độ hay chấn thương... do thiếu năng lượng gây nên.

II. Mục tiêu cụ thể:

1. Về kiến thức

Modull này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các chất dinh dưỡng và giá trị thực tế đối với con người và đối với việc tập luyện TDTT. Sử dụng chất dinh dưỡng sao cho có lợi nhất đối với cơ thể người tập

2. Về kỹ năng

Sau khi hoàn thành chương trình này người học biết cách nhận biết giá trị dinh dưỡng từng khẩu ăn để phục vụ cho công tác giảng dạy, huấn luyện TDTT có phù hợp với lượng vận động được đề ra hay không.

3. Về thái độ

Tiếp thu kiến thức một cách chủ động để có thể phân tích đánh giá giá trị dinh dưỡng của khẩu phần ăn trên thực tế

Trao đổi, thảo luận theo tổ, nhóm, chủ động đặt ra yêu cầu về thực phẩm và các chất dinh dưỡng bổ xung cho từng đối tượng tập luyện khác nhau.