Bồi dưỡng chuyên đề

Nâng cao năng lực dạy – học tác phẩm văn học trong trường phổ thông từ kí hiệu học

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những đặc trưng của tác phẩm văn học từ góc nhìn kí hiệu học.

- Giúp học viên nắm vững và vận dụng các kĩ năng tiếp cận và giảng dạy văn học trong trường trung học từ kí hiệu học.

* Nội dung

- Sơ lược sự hình thành và phát triển của lí thuyết kí hiệu học.

- Các yếu tố cơ bản của lí thuyết kí hiệu học trong việc hướng tới nâng cao năng lực tiếp nhận của dạy – học văn học trong trường trung học.

- Kĩ năng dạy tác phẩm văn học trong trường trung học từ góc nhìn kí hiệu học.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT.

- Chuẩn bị các văn bản văn học trong trường trung học.

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…