Bồi dưỡng chuyên đề

Những vấn đề cơ bản của văn học Việt Nam sau 1975 và việc nâng cao năng lực tiếp nhận văn bản

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những đặc điểm cơ bản của văn học VN sau 1975

- Giúp học viên nắm vững và vận dụng các kĩ năng tiếp cận và giảng dạy tác phẩm thơ, truyện sau 1975 trong nhà trường phổ thông

* Nội dung

- Quá trình vận động của văn học VN sau  1975

- Những đặc điểm cơ bản.

- Các khuynh hướng đổi mới thơ

- Các kiểu truyện ngắn

  - Kĩ năng dạy tác phẩm sau 1975 trong nhà trường phổ thông

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

- Chuẩn bị các văn bản thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết trong nhà trường phổ thông

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…