Bồi dưỡng chuyên đề

Từ Hán Việt và việc dạy từ Hán Việt ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những nội dung khoa học căn bản về từ Hán Việt, từ thuần Việt.

- Định hướng tổ chức dạy học từ Hán Việt trong nhà trường các cấp. 

* Nội dung

- Giao lưu tiếp xúc ngôn ngữ văn hóa Việt - Hán.

- Cấu tạo, đặc trưng ngữ nghĩa – phong cách từ Hán Việt.

- Nhận diện và phân tích từ Hán Việt

- Kĩ năng tổ chức dạy học từ Hán Việt trong nhà trường phổ thông.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

- Chuẩn bị các từ điển, tự điển Hán Việt liên quan