Bồi dưỡng chuyên đề

Sửa ngọng và vấn đề chính âm, chính tả

* Mục tiêu

- Cung cấp những kiến thức ngữ âm nói chung  và ngữ âm tiếng Việt nói riêng, rèn cách phát âm chính xác ( chữa ngọng) và trang bị những kiến thức, kĩ năng cơ bản để giáo viên chỉnh phát âm cho học sinh

- Cung cấp những văn bản mới nhất về yêu cầu đối với chính tả tiếng Việt: chữ viết, viết hoa, phiên âm tiếng nước ngoài, thanh điệu..., cung cấp những kiến thức và kĩ năng để giáo viên chưa lỗi chính tả cho học sinh. 

* Nội dung

-   Ngữ âm và ngữ âm học tiếng Việt ( âm tiết, âm vị, thanh điệu, chữ viết..)

-    Những yêu cầu đối với với việc phát âm và chữ viết tiếng Việt

   Thực hành nhận diện và sửa lỗi phát âm và chính tả.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

-      Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

-      Thu thập, thống kê những kiểu ngọng của địa phương.

Thu thập những lỗi chính tả hay mắc trên bài viết của học sinh, trên các văn bản và các phương tiên thông tin đại chúng