Bồi dưỡng chuyên đề

Ngữ pháp và sửa lỗi ngữ pháp cho học sinh phổ thông

* Mục tiêu

- Giúp học viên nắm được những khái niệm cơ bản và các vấn đề cơ bản của Ngữ pháp học

- Giúp học viên cập nhật một số nội dung mới trong nghiên cứu Ngữ pháp học.

- Giúp học viên vận dụng tốt các kĩ năng phân tích câu và sửa các loại lỗi sai về ngữ pháp.

* Nội dung

- Các khái niệm cơ bản của Ngữ pháp học

- Các phương pháp phân tích câu tiếng Việt

- Cách dạy các bài Ngữ pháp học trong trường phổ thông

- Các loại lỗi sai về ngữ pháp.

- Thực hành sửa lỗi.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên THCS và THPT

- Giáo án soạn giảng, hồ sơ giảng dạy…