Bồi dưỡng chuyên đề

Từ vựng và cách khắc phục lỗi dùng từ cho học sinh phổ thông

* Mục tiêu

-             - Nắm được hệ thống từ vựng; phân loại các lớp từ theo nguồn gốc, phạm vi sử dụng và đặc điểm cấu tạo

              - Nắm được những yêu cầu cơ bản đối với việc dùng từ trong văn bản.

- Nhận thức được những lỗi từ vựng mà học sinh thường mắc phải

* Nội dung

-   Các lớp từ theo nguồn gốc, phạm vi sử dụng và đặc điểm cấu tạo

-    Những yêu cầu đối với với việc dùng từ về âm thanh và hình thức cấu tạo; về nghĩa; về quan hệ kết hợp; về phong cách ngôn ngữ và về tính hệ thống.

Thực hành nhận diện và sửa lỗi dùng từ trong các loại văn bản.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

-      Bao gồm cả giáo viên THCS và THPT

-      Chuẩn bị những bài làm văn của học sinh có thể mắc lỗi dùng từ

Sưu tầm những lỗi dùng từ trên các loại văn bản, trên báo chí. -            


-