Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về các thao tác lập luận và dạy học làm văn nghị luận (NLXH và NLVH) ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Nắm được toàn diện lí luận về bản chất văn nghị luận, thao tác lập luận và việc dạy học làm văn nghị luận trong nhà trường

- Vận dụng vào dạy học hiệu quả các bài học về thao tác lập luận và làm văn nghị luận.

* Nội dung

- Thao tác lập luận trong dạy học làm văn.

- Văn nghị luận trong nhà trường phổ thông

- Các phương pháp, kĩ thuật dạy học hiệu quả các bài học về thao tác lập luận, và lam văn nghị luận.

* Đối tượng và yêu cầu đối với người học

- Giáo viên THCS và THPT

- Giáo án, hồ sơ dạy học.