Bồi dưỡng chuyên đề

Phương pháp xây dựng và triển khai các chủ đề dạy học tích hợp theo định hướng phát triển năng lực người học trong môn Ngữ văn ở trường phổ thông

* Mục tiêu

- Nhận diện và lí giải được năng lực tiếp nhận và tạo lập văn bản của bạn đọc học sinh.

- Nắm vững lí luận về các phương pháp, kĩ thuật dạy học đọc hiểu và làm văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông.

- Vận dụng được các phương pháp, kĩ thuật dạy học đọc hiểu và làm văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông   

* Nội dung

- Dạy học tiếp nhận và tạo lập văn bản ở trường phổ thông.

- Phương pháp, kĩ thuật dạy học đọc hiểu và làm văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường phổ thông  .

- Ứng dụng các phương pháp, kĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực học sinh và một số bài dạy học đọc hiểu và làm văn cụ thể ở nhà trường phổ thông 

* Đối tượng và yêu cầu với người học

- Giáo viên THCS và THPT

- Văn bản và giáo án dạy học đọc hiểu, hồ sơ dạy học