Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tế bào gốc và ứng dụng trong điều trị bệnh và thẩm mỹ

MỤC TIÊU

- Phân tích được các đặc điểm, đặc tính của tế bào gốc, các loại tế bào gốc.

- Từ đó giải thích được cơ sở khoa học của các ứng dụng tế bào gốc trong điều trị bệnh và thẩm mỹ.

NỘI DUNG

Chuyên đề cung cấp cho người học các kiến thức hiện đại, mang tính chuyên sâu về một lĩnh vực mới mẻ là tế bào gốc như các đặc điểm, đặc tính của tế bào gốc. Các đặc điểm đặc trưng riêng của tế bào gốc phôi, tế bào gốc trưởng thành, liệu pháp tế bào gốc. Qua đó thấy được vấn đề của tế bào gốc là vấn đề sinh học nhưng có tầm ứng dụng rộng lớn. Từ những đặc điểm, đặc tính đặc biệt của tế bào gốc để thấy được vì sao lĩnh thu hút được sự  quan tâm nghiên cứu ứng dụng để  chữa một số  bệnh của cơ quan tạo máu, một số  bệnh di truyền bẩm sinh liên quan đến chuyển hoá và suy giảm miễn dịch, ung thư máu, và có nhiều hứa hẹn dùng để  chữa được nhiều bệnh nan y như tiểu đường, liệt do chấn tương tuỷ  sống… cũng như ứng dụng trong thẩm mỹ, làm đẹp.