Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về sự chuyển hoá các chất trong tế bào thực vật và động vật

NỘI DUNG

- Hệ thống hoá và phân tích được các con đường chuyển hoá các chất ở tế bào thực vật và động vật kể cả sự định vị của những con đường chuyển hoá các chất đó trong cácmô thực vật và động vật.

- Giải thích ý nghĩa của các con đường chuyển hoá các chất trong cơ thể thực vật và động vật và liên hệ với một số bệnh thường gặp.

- Phát triển kĩ năng tư duy như liên hệ, tổng hợp, phân tích, so sánh thông qua việc xây dựng các sơ đồ tổng quát về mối liện hệ giữa các con đường trao đổi

MỤC TIÊU

Chuyên đề cung cấp những kiến thức hệ thống về các con đường trao đổi chất đặc thù ở  các mô thực vật và động vật như carbohydrate, lipid, protein và các con đường chưa được đề cập đến trong các môn học cơ sở ở trình độ đại học như các con đường tổng hợp chất màu, sự hình thành một số vitamin, sự chuyển hoá các chất trao đổi thứ cấp ở thực vật hay sự chuyển hoá các chất ở động vật như các hormone có bản chất lipid, các hormone có bản chất là peptide, sự hình thành melanin, sự chuyển hoá các lipoprotein, glycoprotein, glycolipid. Đồng thời, giới thiệu một số bệnh liên quan đến rối loạn chuyển hoá các chất. Từ đó, học viên có thể vận dụng giải thích một số hiện tượng, quá trình trong tự nhiên và trong thực tiễn giảng dạy Sinh học 10, 11 ở phổ thông.