Bồi dưỡng chuyên đề

Tích hợp giáo dục bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

MỤC TIÊU

Củng cố và bổ sung các kiến thức, kĩ năng về môi trường và bảo vệ môi trường để giáo viên vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp trong các môn học và thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, xây dựng mô hình nhà trường xanh-sạch-đẹp phù hợp với các vùng, miền.

NỘI DUNG

- Một số kiến thức cơ bản về môi trường, tình hình môi trường Việt Nam, các biện pháp giữ gìn, bảo vệ môi trường, cải thiện và xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Một số vấn đề về giáo dục bảo vệ môi trường.

- Xác định các nội dung tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học ở trường phổ thông.

- Phương pháp tích hợp và xây dựng một số bài giảng mẫu.

- Hướng dẫn thực hành, thực tế, ngoại khóa giáo dục bảo vệ môi trường.

- Đánh giá dạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Nghe giảng lý thyết trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công

-Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đạt từ trung bình trở lên.