Bồi dưỡng chuyên đề

Giáo dục vệ sinh môi trường dịch tễ liên quan đến vi sinh vật gây bệnh trong thực phẩm và môi trường sống

MỤC TIÊU

Tiếp cận các kiến thức sinh học, công nghệ sinh học hiện đại trong giảng dạy ở trường phổ thông, nâng cao năng lực tìm tòi, giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh THPT dựa vào các kiến thức khoa học hiện đại.

NỘI DUNG

Chuyên đề giới thiệu

Các nhóm VSV gây bệnh phổ biến trong thực phẩm và môi trường

Cơ sở khoa học của các biện pháp vệ sinh dịch tễ, vệ sinh môi trường và thân thể.

Giáo dục học sinh phòng tránh các bệnh liên quan đến các nhóm VSV gây bệnh bằng các biện pháp vệ sinh dịch tễ, vệ sinh môi trường và thân thể.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Giáo viên tiểu học, THCS, THPT đang hoặc sẽ tham gia giảng dạy các môn: Tìm hiểu khoa học, Công nghệ, Sinh học, Khoa học