Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng sưu tầm, xử lý và xây dựng bộ sưu tập mẫu động vật phục vụ giảng dạy ở trường phổ thông

MỤC TIÊU

Trang bị cho giáo viên những hiểu biết cơ bản về các bộ sưu tập động vật và các kiến thức, kỹ năng trong việc sưu tầm, xử lý, định loại, trưng bày và quản lý các bộ sưu tập phục vụ giảng dạy ở trường phổ thông.

NỘI DUNG

- Các kiến thức cơ bản về đa dạng động vật ở trên thế giới và ở Việt Nam.

- Nguyên tắc phân loại động vật

- Vai trò của các bộ sưu tập động vật trong giảng dạy ở trường phổ thông.

- Xây dựng bộ sưu tập động vật theo các chủ đề đáp ứng yêu cầu nội dung giảng dạy ở trường phổ thông.

- Các quy định của pháp luật về việc sưu tập và lưu giữ các mẫu động vật hoang dã.

- Phương pháp sưu tập ngoài tự nhiên.

- Phương pháp xử lý và bảo tồn các mẫu động vật.

- Phương pháp trưng bày mẫu vật.

- Phương pháp quản lý mẫu vật.

- Phương pháp xây dựng nội dung thuyết minh cho từng mẫu vật và cho từng bộ sưu tập.

- Phương pháp xây dựng bài giảng dựa trên bộ sưu tập mẫu động vật ở trường phổ thông.

- Phương pháp đánh giá khả năng học tập của học sinh qua tham quan, học tập các bộ sưu tập động vật.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

- Nghe giảng lý thyết trên lớp, tích cực tham gia các hoạt động thảo luận nhóm, thực hành và viết tiểu luận về các nội dung được phân công

- Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra đạt từ trung bình trở lên.