Bồi dưỡng chuyên đề

Thiết kế bài giảng vi sinh vật học theo định hướng phát triển năng lực học sinh

MỤC TIÊU

Nâng cao năng lực giảng dạy vi sinh học theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho giáo viên THCS và THPT.

NỘI DUNG

Chuyên đề hướng dẫn giáo viên THCS và THPT vận dụng linh hoạt các kiến thức và kỹ năng vi sinh học để thiết kế bài giảng theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC

Giáo viên THCS và THPT đang hoặc sẽ tham gia giảng dạy các môn: Tìm hiểu khoa học, Công nghệ, Sinh học, Khoa học