Bồi dưỡng chuyên đề

Một số phương pháp giải các bài tập phần tĩnh điện và mạch điện phi tuyến trong chương trình Vật lý ở trường phổ thông

Mục tiêu

Cung cấp các phương pháp giải các bài toán tĩnh điện và mạch điện phi tuyến trong chương trình vật lý ở trường trung học phổ thông

Nội dung cơ bản

Chuyên đề bao gồm kiến thức cơ bản và nâng caio, phương pháp giải, bài tập minh họa và các bài tập luyện tập đối với một số vấn đề lien quan đến tĩnh điện và mạch điện phi tuyến như Điện tích và định luật Coulomb, Thuyết electron cổ điển và sự nhiễm điện, Điện trường, cường độ điện trường và đường sức điện, Công của lực điện và thế năng tĩnh điện, Điện thế và hiệu điện thế, Tụ điện và Các loại mạch điện phi tuyến.

Yêu cầu đối với người học

-Nắm vững kiến thức cơ bản và phương pháp giải một bài toán Điện học.

- Tích cực trong các hoạt động cá nhân, hoạt động trao đổi, thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ học tập.