Bồi dưỡng chuyên đề

Các phương pháp giải nhanh một số dạng bài toán vật lý kỳ thi THPT quốc gia

Mục tiêu

+ Thông qua việc giải quyết một câu hỏi bằng nhiều cách khác nhau để tìm ra phương pháp tối ưu cho câu hỏi thi trắc nghiệm.

+ Lựa chọn và cung cấp các phương pháp giải nhanh, tối ưu cho một số dạng câu hỏi vật lý khó trong kỳ thi THPT quốc gia.

Nội dung cơ bản

Chuyên đề bao gồm các nội dung liên quan đến nội dung thi của kỳ thi THPT quốc gia. Trong mỗi nội dung đều trình bày nhiều phương pháp cho một dạng câu hỏi; từ đó đưa ra phương pháp giải nhanh. Ngoài hệ thống câu hỏi minh họa, còn có một hệ thống câu hỏi để luyện tập.

Yêu cầu đối với người học

+ Nắm vững kiến thức vật lý phổ thông - đặc biệt ở lớp 12.

+ Tích cực học tập, có kỹ năng trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.