Bồi dưỡng chuyên đề

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về tổ hợp hình học

Vận dụng  Đại số cao cấp vào dạy học một số nội dung trong môn Toán ở Trung học cơ sở

Mục đích

Giúp học viên có cái nhìn một số nội dung môn Toán ở THCS ở tầm vĩ mô, kịp thời sửa chữa những sai sót đã và sẽ có thể mắc phải, tìm kiếm và khai thác các khả năng ứng dụng của ĐSCC trong việc dạy học môn Toán ở THCS.

Nội dung cơ bản

- Lý thuyết đồng dư với các bài toán chia hết, tìm dư tron phép chia, tìm chữ số tận cùng và bài toán phương trình nghiệm nguyên.

- Mở rộng trường với bài toán trục căn thức ở mẫu.

- Trường các phân thức hữu tỉ với việc dạy khái niện phân thức hữu tỉ ở lớp 8.

- Đa thức bất khả qui với bài toán phân tích đa thức thành nhân tử.

-Ứng dụng ĐSCC vào chứng minh một số bất đẳng thức.