Bồi dưỡng chuyên đề

Kỹ năng tìm hiểu đặc điểm của học sinh cá biệt

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Sau khi học xong chuyên đề này, học viên có thể

a) Về kiến thức: Nắm vững kiến thức cơ bản về kĩ năng giao tiếp, kĩ năng tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý của học sinh cá biệt.

b) Về kĩ năng: Giao tiếp có hiệu quả với học sinh cá biệt.

c)  Về thái độ: Nhận thức rõ tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp trong tìm hiểu học sinh cá biệt, từ đó tích cực rèn luyện kỹ năng này trong quá trình học tập.

4.  Mô tả chuyên đề

Chuyên đề này cung cấp cho người học những tri thức cơ bản về kĩ năng giao tiếp, tìm hiểu đặc điểm tâm lý của học sinh cá biệt. Qua đó hình thành cho người học các kĩ năng này, giúp người học hướng tới hoàn thiện năng lực giao tiếp, đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp.

*. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

           - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

   - Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

   - Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra