Bồi dưỡng chuyên đề

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp

1. Tính chất của chuyên đề: Là chuyên đề bồi dưỡng kỹ năng mềm cho giáo viên các trường phổ thông, được kết cấu theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

2. Đối tượng bồi dưỡng: Giáo viên phổ thông

3. Mục tiêu của chuyên đề: Học xong chuyên đề này, học viên có khả năng:

a) Về kiến thức:

- Học viên trình bày được các vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp học: khái niệm, quan điểm và các cách tiếp cận giáo dục kỹ năng sống, mục tiêu, chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông

- Học viên nêu được những nội dung cơ bản của giáo dục kỹ năng sống, các con đường giáo dục kỹ năng sống cơ bản

- Học viên xác định được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục kỹ năng sống theo từng chủ đề và từng hoạt động trong chủ đề.

b) Về kĩ năng:

- Học viên có khả năng sử dụng các phương pháp và lựa chọn con đường giáo dục kỹ năng sống phù hợp với đối tượng học sinh các cấp

- Học viên có kỹ năng thiết kế và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cơ bản cho học sinh các cấp: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

- Bước đầu có khả năng khai thác tiềm năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp qua chương trình giáo dục nói chung, giáo dục kỹ năng sống nói riêng.

c) Về thái độ:

- Coi trọng việc hình thành kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các cấp học

- Thái độ học tập chủ động, tích cực, có trách nhiệm để nâng cao năng lực, kĩ năng chuyên môn

4. Mô tả chuyên đề

Chuyên đề cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về  kỹ năng sống, giáo dục KNS, các kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, từ đó vận dụng vào tổ chức rèn luyện kỹ năng giáo dục KNS cho học viên.

5. Nội dung chuyên đề

5.1. Nội dung tổng quát và thời lượng

Nội dung chuyên đề

Thời gian (tiết)

Tổng

Lý thuyết

Thực hành, thảo luận, kiểm tra

Chương 1: Những vấn đề chung về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường phổ thông

15

10

5

Chương 2: Kỹ năng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

30

5

25

Tổng

45

15

30

5.2. Nội dung chi tiết chuyên đề

6. Hướng dẫn thực hiện chuyên đề:

5.1. Về phương pháp dạy và học: Giảng viên sử dụng kết hợp các phương pháp: thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai, tình huống.

5.2. Yêu cầu đối với giảng viên và học viên

          - Giảng viên tối thiểu phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

          - Học viên dự đủ số giờ theo qui chế

- Tham gia thảo luận nhóm và làm bài tập được giao

- Có đầy đủ sản phẩm hoạt động nhóm và bài kiểm tra

7. Đánh giá kết quả học tập chuyên đề:

Chuyên cần:  điểm 0 hoặc 10

- Tỷ trọng: 10%

Kiểm tra bộ phận:   Điểm: từ 0 đến 10.

- Tỉ trọng : 30%

Thi hết chuyên đề:  Hình thức: thực hành kỹ năng theo nhóm

- Điều kiện dự thi hết chuyên đề: Điểm chuyên cần: 10; Điểm kiểm tra bộ phận: từ 5 điểm trở lên;

- Điểm: từ 0 đến 10;

- Tỷ trọng: 60%

8. Học liệu

1. Nguyễn Thanh Bình. Báo cáo tổng kết đề tài " Giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh THPT" Mã số B 2005-75-126.

2.  Nguyễn Thanh Bình. Báo cáo tổng kết đề tài " Xây dựng và thực nghiệm một số kĩ năng sống cơ bản cho học sinh THPT"  Mã số B. 2007-17-57.

3. Nguyễn Thanh Bình. Giáo dục kĩ năng sống. Giáo trình cao đẳng sư phạm. NXBĐHSPHN. 2007.

4. Chương trình thực nghiệm giáo dục sống khoẻ mạnh và kĩ năng sống cho học sinh THCS. Bộ GD-ĐT hợp tác với UNICEF, 2003