Bồi dưỡng chuyên đề

Cách thức xin thêm bảng điểm, xin phúc khảo, ủy quyền nhận thay kết quả