Bồi dưỡng chuyên đề

Trình độ B

    

2. Trình độ B: Thời lượng: 90 tiết

Nội dung học gồm 2 phần: phần chung bắt buộc và phần tự chọn

2.1 Phần chung bắt buộc (10 tiết)

-       Mạng máy tính: khái niệm cơ bản về mạng LAN

-       Khai thác và sử dụng mạng Internet với Email và Web

-       Cài đặt hệ điều hành Windows và xác lập cấu hình trong Windows

-       Cài đặt các phần mềm thông dụng

-       Xử lý các lỗi thường gặp của máy tính như virus, lỗi boot máy, treo máy …

2.2 Phần tự chọn (80 tiết): Tự chọn 2 trong 3 phần sau

Tin học văn phòng

-       Soạn thảo văn bản với MS. Word

-       Tạo bảng tính điện tử với MS. Excel

-       Soạn bài trình chiếu với MS. Power Point

Lập trình

-       Lập trình với Visual Basic

-       Quản trị cơ sở dữ liệu với Access

Thiết kế đồ họa

-       Sử dụng công cụ Corel Draw

-       Sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh Photoshop