Bồi dưỡng chuyên đề

Trình độ A

     

1. Trình độ A: Thời lượng: 75 tiết

Nội dung học gồm 2 phần

1.1 Tin học căn bản (25 tiết)

-       Nhận dạng và định danh các bộ phận máy tính.

-       Kết nối bàn phím, chuột, màn hình, máy in, dây cáp mạng, dây cáp nguồn vào thân máy.

-       Khái niệm bit, byte, hệ thống xử lý thông tin, bảng mã Unicode

-       Khái niệm hệ đếm nhị phân, chuyển đổi nhị phân sang thập phân

-       Hệ điều hành Windows: khái niệm folder, file ...

-       Internet, ích lợi và tác hại của mạng Internet

-       Khái niệm Virus, cách sử dụng một số phần mềm diệt virus thông dụng

1.2 Tin học văn phòng (50 tiết)

-       Các thao tác cơ bản trên Windows: khái niệm folder, file, sử dụng Windows Explorer, khởi động máy 

-       Sơ lược về soạn thảo văn bản với MS. Word, cách gõ tiếng Việt TELEX

-       Sơ lược về công cụ bảng tính điện tử MS. Excel

-       Sơ lược về công cụ gửi nhận thư điện tử Gmail, Yahoo.

-       Sơ lược về sử dụng trình duyệt Google Chrome, Internet Explorer